Frebodruk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Frebodruk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Frebodruk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling –
-Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingcontroles cq aangiftes.

Bewaartermijn:

De bewaartermijn van deze gegevens is zolang als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingcontroles cq aangifte.

Frebodruk verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Frebodruk verkoopt/deelt jouw gegevens niet aan/met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Frebodruk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging:

Frebodruk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen.
Als jij het idee hebt dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@frebodruk.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Frebodruk.

Frebodruk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens:
Frebodruk
Admiraal Trompstraat 23
3115HK Schiedam
Tel: +31104373932